Docházkový systém pro stavební firmy

Přítomnost pracovníků – jejich výkony – sběr dat o klimatických podmínkách stavby

Systém ConVision umožňuje stavebním firmám sledovat aktuální stavy pracovníků a odpracované hodiny na jednotlivých stavbách jak u vlastních zaměstnanců, tak zaměstnanců všech subdodavatelů. To vše s minimální pracností a cenou.
Systém splňuje požadavky legislativy vyplývající z následujících zákonů a předpisů:

  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
  • Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb. příloha č. 5 – Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Data je možno efektivně využít jako podklady pro mzdy i pro statistické výkazy BOZP.

Celá služba je nabízena jako komplexní produkt formou outsourcingu, terminály a technologii není nutno zakupovat, objednatel platí pouze částky za pronájem systému dle smluvních podmínek. Veškeré činnosti nutné k zajištění provozu provádí firma ConVision.

dokument ke stažení – CONVISION – SYSTÉM EVIDENCE DOCHÁZKY