Elektronické skříňkové systémy On-Line

Areály sportovních center, bazénů, aquaparků, fitness center, šatny škol. Pro ty jsou určeny elektronické šatní systémy vyvinuté a dodávané firmou IVAR, a.s.. Řešení elektronické kontroly šaten se opírá o dlouholeté zkušenosti firmy v technologii RFID systémů a z praktických realizací provozů šatních systémů pro své klienty.

Elektronické šatní systémy tvoří stavebnici umožňující elektronickou kontrolu jak malých, tak velkých sestav šaten a jsou nabízeny ve technologiích On-Line a Off-Line. Řízení šatních systémů lze doplnit vazbou na další kontrolní systémy a tak ovlivnit jejich chování.

Systémy On-Line kontroly šatních skříněk poskytují podstatně širší možnosti nežli off-line systémy. Z hlediska instalace jsou však náročnější. Pozoruhodné je, že i s ohledem nenáročnější montáž je pořízení On-Line systému kontroly skříněk v konečném pořizovacím nákladu nižší, nežli Off-Line systém.

Funkce elektronického systému šatních skříněk v On-Line provozu:

On-Line systémy elektronické kontroly šatních skříněk nabízí řadu nadstandardních možností a jsou určeny pro nejnáročnější aplikace. Je zvláště vhodný tam, kde jsou skříňky ve výrazně menším počtu, nežli je počet potenciálních uživatelů, jež skříňky sdílejí a kde jsou požadovány speciální funkce.

 • Systém umožňuje centrální kontrolu přidělování skříněk s možností kontroly oprávnění uživatele k užití šatní skříňky
 • Programově lze definovat:
  • přidělení maximálně jednoho čipu k jedné skříňce, více čipů k jedné skříňce
  • přidělit vybranou skupinu skříněk k jednomu čipu
  • právo na užití skříňky pro vybranou skupinu čipů podle času a místa
  • pevné neměnné přiřazení čip = skříňka na delší období (rezervace)
  • kombinace výše uvedených možností
  • vyřazovat a blokovat z provozu skříňky podle potřeby
 • Systém poskytuje veškerou historii o užití skříněk jednotlivými uživateli
 • Monitoruje neoprávněné útoky na skříňku formou tichého poplachu hlášeného do centra
 • Elektronický systém skříněk lze s výhodou aplikovat jak na nově instalované skříňky, tak na již instalované skříňkové sestavy a to prakticky pro všechny konstrukční provedení. Podle typu skříňky se volí mechanické provedení zámku.
 • Systém lze plně integrovat se standardním přístupovým systémem uživatele a centrálním střediskem provádějící management nad ID kartami (čipy) uživatelů
 • On-Line systém dovoluje centrálně kontrolovat skupiny šatních skříněk a a vstupů do místností rozmístěných v rámci budov organizace provozovatele. K propojení postačuje standardní LAN Ethernet.
 • Systém skříněk může využívat různé standardy ID médií
  • Mifare 1 KB, 4 KB, DesFire, Mifare Light, I-Code, EM4102, 16593 standard, Felica
  • Vybrané kombinace výše uvedených standardů je-li toto požadováno

HW řešení On-Line systému řízení skříněk:

El. řízení skříňky:

 • Jednotlivé skříňky jsou vybaveny malými zámky zajišťující blokaci dvířek skříňky a senzorem pro monitoring stavu otevření/zavření skříňky. Konstrukce je závislá na typu skříňky.
 • Ovládání zámku a senzoru je prováděno el. deskou IOX20 umožňující kontrolu až 20 skříněk. IOX20 je řízen centrálním serverem přes sběrnici RS485 nebo napojení na LAN

Ovládací uživatelský informační terminál:

 • Pro zjištění přiděleného čísla skříňky, otevření skříňky, získání dalších informací je využíván malý informační terminál vybavený čtečkou RFID čipů, dotykovými senzory pro volbu funkcí místo standardních tlačítek a displejem rozmístěný na vhodných místech šaten.
 • El. kapacitní tlačítka terminálu omezující riziko mechanických poruch při frekventovaném využívání.

Řídící centrála:

 • Celý systém řídí centrální server v konfiguraci
  • standardního PC s operačním systémem WIN XP, 4GB RAM, 80GM HDD, DC-ROM a vyšším
  • SW modul WapsEng kontrolujícím systém v reálném čase
  • doplňkový SW vybavením zajišťující vazby na jiné SW systémy

Vazba na HW kontrolující skříňky v šatnách je prováděna pomocí komunikační linky RS485, nebo pro větší vzdálenosti prostřednictvím LAN.

 

 

 

 

 

 

<< Dokument ke stažení formát PDF >>