SW systém plánování směn

ShiftMaster je jedinečný specializovaný SW produkt pro efektivní řešení plánování a evidenci směn, zejména v provozech s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou či v režimu tzv. konta pracovní doby. Nabízíme řešení SW agendy, která váže množství hodin rutinní, ale přitom náročné a únavné práce odpovědných pracovníků a je zatížena souborem legislativních předpisů jež je nutné dodržovat, nechce-li se organizace vystavovat riziku pokut ze strany kontrolních státních orgánů, ale i výhrad ze strany zaměstnanců samotných.

Aktuální provozní zkušenosti jsou velmi pozitivní a SW je novými uživateli přijímán kladně díky intuitivnímu a přátelskému operátorskému rozhraní.

Své první a také největší uplatnění našel ve zdravotnických provozech, kde je tato problematika velmi aktuální.

Systém v rámci vývoje byl „šit zejména na míru“ zdravotnických provozů. Jeho uplatnění je nicméně obecné a je připraven uspokojit široké spektrum různých provozů.

Co nabízí produkt ShiftMaster nejen zdravotnickým provozům?

Pro personální a mzdové oddělení:

 • jedinečné řešení pro správný výpočet náhrad za dovolené a nemocenskou
 • kvalitní nárokový mzdový list usnadňující konečné zpracování mezd

Pro staniční a ostatní co plánují směny:

 • zásadní úspora času při sestavování plánů směn, běžně 5 hodin a více měsíčně
 • odbourání chyb v rutinních výpočtech
 • snadné úpravy plánu podle skutečného průběhu
 • automatické hlídání dodržování ZP a včasné varování při jejich porušení

Ekonomům a manažerům:

 • úspory času pracovníků = ušetřené peníze
 • snížení rizik spojených s pokutami kontrolních orgánů
 • nástroj kvalitní rozbor vypovídající o optimálním personálním obsazení , přeobsazení nebo naopak nedostatečném obsazení pracovišť.

SW není pouze systémem pro plánování pracovní doby v nerovnoměrně rozvržené pracovní době.

 • Umožňuje plánování, správu a evidenci pracovní doby i v jiných režimech
 • Je plně provázán na klasické čipové (kartové) systémy pro evidenci docházky
 • Je součástí komplexu dalších SW modulů, jejichž účelem je racionalizovat agendu a otevřít nové možnosti jak ušetřit provozní náklady formou optimálního nasazení lidských zdrojů.

Bližší informace:

ShiftMaster Prospekt: 03 ShiftMaster prospekt v_05X

Článek z periodika „Zdravotnické noviny“: 14 ShiftMasterClanekZdravNoviny

Interaktivní úvod s výkladem k programu – Spuštění dema může trvat delší dobu!