Přehled směn v mobilu

Účel: Ve vícesměnném provozu může být náročné udržet informovanost o aktuálně platném plánu směn pracovníků, pokud má provoz specifika jako:

  • časté operativní změny směn dle potřeb provozu,
  • v rozpisu směn není pravidelnost,
  • zaměstnanci své směny často navzájem vyměňují,
  • zaměstnanci působí na více pracovištích apod.

Ne vždy je řešením opisování směn do osobních plánovacích kalendářů z vývěsky, nebo zasílání informace o změně rozpisu směn emailem. Pokud se nachází pracovníci mimo své pracoviště, informace o směnách získávají s obtížemi.

Důsledkem mohou být personální výpadky na pracovišti přes veškeré úsilí vedoucích, správně a včas informovat zaměstnance o jejich směnách.

ShiftMaster v mobilu:

Novinka nabízí komfortní řešení pro všechny pracovníky vybavené „chytrým telefonem“ v podobě uživatelsky jednoduché aplikace do mobilu.

Po její instalaci zaměstnanec vidí svoje směny v přehledném měsíčním kalendáři aktuálně tak, jak jsou navrženy v hlavním systému ShiftMaster. Zobrazují se mu směny ze všech jeho pracovišť i úvazků. Stačí být připojen k internetu.
Při aktivaci aplikace v mobilu se zobrazí aktuální data s upozorněním na případné změny.  Ta může být indikována i při běhu aplikace na pozadí. Aplikace je určena pro náhled na směny pracovníka. Směny nelze měnit, lze na ně pouze nahlížet.

S cílem poskytnout maximálně přehledný výstup plánu směn je v aplikaci zobrazen samostatný kalendář. V případě potřeby se však tento kalendář může promítnout a plně synchronizovat se nativním uživatelským kalendářem v mobilu. Tak může uživatel vidět ve svém kalendáři rozpis směn spolu se všemi dalšími svými aktivitami.

Zobrazení kalendáře na mobilu

Technické požadavky:

Mobilní aplikace je určena pro operační systémy Android. Vlastní jádro je navrženo tak, aby bylo možné do budoucna aplikaci rozšířit i na mobily s operačním systémem IOS.

Jak mobilní aplikaci nainstalovat?

Zvláštní důraz je kladen na snadný postup při instalaci aplikace. Potenciálně může aplikaci používat mnoho desítek, nebo i stovek pracovníků organizace. Proto musí být její implementace snadná, současně však plně pod kontrolou provozovatele.

Zabezpečení aplikace:

Aplikace je navržena tak, aby splňovala všechny základní požadavky na bezpečnost provozu a byla v souladu s regulemi GDPR:

  • aplikace komunikuje s centrálním systémem přes dedikovaný port na bráně v bezpečném formátu,
  • správce aplikace (provozovatel) může kdykoli zakázat přístup vybraného telefonu k aplikaci a k osobním datům pracovníka,
  • s odpojením mobilu (například po odchodu pracovníka z organizace) lze licenci přesunout na jiného pracovníka,
  • ztráta licence nehrozí ani při poškození mobilu, licence může být reaktivována provozovatelem.

Komfort a zajištění provozu pro všechny:

Aktuální informace až k rukám pracovníka včetně upozornění na případné změny přináší výrazné pohodlí pro koncové pracovníky. Konstrukce systému poskytuje snadnou a efektivní uživatelskou instalaci bez nutnosti zvýšeného úsilí ze strany podpory IT. S modulem přehledu směn v mobilu dále posunujeme přínos plánovače pro denní rutinní provoz zdravotnického zařízení.

Doplňkové informace:

Další informace dostanete v centru podpory SW ShiftMaster

IVAR a.s. divize Poděbrady
Tel: 325 610 181,325 610 505
Mob: 603 599 920
e-mail: Hot-Line@ivar.cz, obchodni@ivar.cz

Dokument s informacemi výše ve formátu PDF ke stažení zde.