Docházkové systémy

Korektní evidence pracovní doby je úkol řešený stále větším okruhem firem. Ruční vedení záznamů do knih, klasické „pícháčkové“ hodiny a ruční vyplňování pracovních výkazů jsou obvykle neefektivní. Nedávají objektivní informace pro zpracování docházky v žádoucím rozsahu a značně zatěžují pracovníky pověřené touto agendou.
Ucelený systém pro evidenci a zpracování docházky firmy IVAR a.s. svou modulární HW i SW koncepcí nabízí spolehlivé řešení a vysoký komfort. Současně uspokojí i nejnáročnější speciality vedení agendy vyplývající ze zákoníku práce.
Blokový model docházkového systému

Blokový model docházkového systému