Modulární SW pro evidenci a zpracování docházky

SW pro evidenci a zpracovní docházky firmy IVAR svou stavbou vyhoví nejnáročnějším požadavkům uživatele. Koncepce plně reflektuje na provozní potřeby a dává je do souladu s požadavky zákoníku práce. Systém je vhodný pro výrobní firmy, administrativu, komerční subjekty i státní správu.

SW vybavení podporuje sběr a monitorování docházkových dat:

 • stacionárními elektronickými terminály
 • mobilními terminály napojených na centrálu pomocí GPRS
 • systémem SW emulace terminálů vhodné pro malé týmy na vzdálených pracovištích
 • mobilními telefony s obslužným SW využívajícím integrované NCF rozhraní pro načítání
 • ID karet a GPRS komunikačním kanálem pro přenos dat. Řešení vhodné pro skupiny pracovníků provádějících výkon v terénu.

Základní funkce sběru dat systému:

 • Evidence běžných příchodů a odchodů pracovníků do/z práce.
 • Evidenci dalších (až 90 typů) odchodů a příchodů či přerušení pracovní doby (odchod na služební cestu, lékař, oběd, dovolená atd). Jednotlivé typy sledovaných příchodů jsou definovány uživatelsky.
 • Terminály umožňují pracovníkům zobrazit zpětnou informaci o stavu jejich pracovního konta, zobrazit zprávy apod.
 • Zadávání vstupních údajů přes terminál i přes PC s garancí objektivity a původu dat
 • Automatická podpora vyhledávání chyb v záznamech docházky a jejich oprav
 • Kompletní podpora vyhodnocení dat včetně statistických výstupů v tiskové i datové formě
 • Odpracované hodiny
 • Přesčasy, svátky, práce v noci, pohotovosti,…
 • Výpočty pro nároky na příplatky podle zadaných kritérií
 • Vyhodnocení nároků na dotace na stravné
 • Přehledy výsledků zpracování (výpisy na papír, odesílání mailem, zobrazení informace na terminálu)
 • Návaznost na rozšířených SW PAM (ABRA,NORIS, VEMA,…)
 • Plná vazba na SW modul pro zpracování směn v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
 • Kvalitní správa systému z hlediska přístupových práv k jednotlivým oddílům agendy včetně archivace změn (kdo/kdy/co změnil nebo upravil)
 • Síťový provoz v režimu klient server
 • Veškerá SW vybavení v českém jazyce s plně komfortním prostředím.
 • Provázanost s doplňkovými systémy určenými pro řízení přístupu, automatickou obsluhu vjezdů, identifikaci pohybu vozidel či osob, jídelních systémů atd.

Speciální nadstavbové a návazné aplikační SW moduly:

 • Nadstavbové moduly rozšiřují základní funkce docházkového systému o další možnosti přinášející vyšší komfort a racionální vedení firmy
 • přehled aktuální přítomnosti pracovníků
 • dlouhodobé plánování absencí
 • žádankový modul umožňující pracovníkům požádat o volno, dovolenou, povolení služební cesty včetně návazného zpracování cestovního výkazu se stravným apod.
 • modul přehledu směn pomocí WEB prohlížeče
 • modul ShiftMaster – pro plánování a zpracování směn v tzv. nerovnoměrně rozvržené pracovní době.

Dokument ke stažení – Docházkové systémy IVAR a.s.

GALERIE