Odbavovací systém pro zimní stadiony a sportovní haly

VAPS-Modulární vstupenkový a pokladní systém

Moderní systém pro moderní sportovní areály s novými možnostmi.

Komu je systém určen ?

Lední a fotbalové stadiony, kryté sportovní haly, multifunkční sportovní haly, přehlídkové a koncertní haly, divadla a kulturní zařízení. Provozovatelům těchto zařízení současná doba přináší nové nároky návštěvníků a provozní potřeby spolu s nutností maximálního využití kapacitních možností, zvýšení atraktivity, a tím i návštěvnosti.  Rychlost a pružnost při zajištění akcí, kontrola pracovníků z hlediska finančních toků, zamezení ztrát s neoprávněnými návštěvníky apod. Jedním z účinných nástrojů, které mohou pomoci, je otevřený moderní vstupenkový systém VAPS, vhodný pro široké spektrum provozovatelů kulturních akcí.

Systém VAPS:

Systém VAPS (vstupenkový a pokladní systém) patří k moderním prvkům určeným pro sportovní a kulturní zařízení. Elektronický odbavovací systém VAPS účinně zefektivní komfort a produktivitu prodeje lístků na pořádané akce a zajistí i 100% kontrolu  návštěvníků, kteří se těchto akcí účastní. Vedle automatizace rutinní práce systém umožní průběžně plnou kontrolu provozovatele nad jednotlivými akcemi i pracovníky, za akci odpovědné. K základním výstupům systému patří okamžitý přehled o tržbách pokladen, informace o prodeji vstupenek, počtu návštěvníků a jejich struktuře, průběh akce z hlediska zaplňování hal a podobně.

Systém je postaven na nejnovějších technologiích a k vyjímečným vlastnostem patří zejména:

 • stavebnicový charakter systému .. umožňuje sestavit plně funkční systém bez jakýchkoli omezení jak pro malé provozovatele tak pro velké haly či stadiony
 • vzhledem ke škále možností a funkcí je systém velmi efektivní na nezbytné HW komponenty potřebné pro systém a z toho vyplývá výhodná prodejní cena
 • snadná obsluha pro pracovníky obsluhující jednotlivé části systému
 • systém lze kdykoli rozšířit o nové funkce podle potřeb provozovatele
 • koncepce systému je postavena s filosofií komplexního provádění všech služeb včetně výroby vstupenek „pod jednou střechou provozovatele“, bez závislosti na dodacích termínech tiskáren a jiných externích poskytovatelů vstupenek a dalších služeb.
 • Komplexní analytické výstupy a vyhodnocení všech údajů, statistiky prodeje, kapacity návštěvníků .. nástroj pro efektivní plánování a organizační zlepšování nových akcí na základě předchozích zkušeností

Sestava systému:

Centrální server systému:
centrální databázová jednotka na níž běží jádro systému. SW vybavení pracující jako klient server provádí všechny klíčové transakce a zabezpečuje kontinuitu a ochranu dat včetně automatické archivace.

Pracoviště přípravy a managamentu zakázek:
toto pracoviště propojené se serverem systému umožňuje organizátorům jednotlivých kulturních akcí definovat klíčové charakteristické parametry plánované akce jako jsou čas a trvání akce, ceny vstupenek, grafické provedení vstupenek, režim prodeje vstupenek, blokování prostor sedadel pro zvláštní účely (VIP, školy…). Na toto navazuje návazné  vyhodnocení akce – tržby, výkony jednotlivých pokladních, počty prodaných vstupenek a jejich charakter, časové průběhy příchodů návštěvníků, …

Hlavní pokladna:
pokladna vybavená počítačem, tiskárnou vstupenek a dalšími čtecími systémy. Tato pokladna je schopna provádět prodej jako předtištěných lístků tak tisk lístku
na konkrétní místo podle požadavku zákazníka. Dovoluje provádět evidenci a rušení rezervací, přehledy tržeb jednotlivých pokladních včetně objemu prodeje pro jednotlivé pokladní v čase. Pokladen může být neomezený počet se souběžně prováděným prodejem.

Podružná pokladna:
podružná pokladna je redukovaný systém, který je určen pro prodej a výdej vstupenek již předtištěných. Obsluha této pokladny je velmi jednoduchá a dovoluje pro špičkové akce nasazení nekvalifikovaných sil. Pokladna dokonce poskytuje okamžitý přehled počtu prodaných vstupenek, tržbách a případných stornech výdeje vstupenek na pokladně.

Kontrolní turniketový vstup:
kontrolní místo pro návštěvníky, kde po kontrole čárkového kódu na lístku je pracovník buďto vpuštěn do areálu nebo systém ohlásí důvod odmítnutí vpuštění. Na miniterminálu instalovaném na turniketu může dozor okamžitě zjistit důvod odmítnutí vpuštění návštěvníka (například že lístek byl již použit před deseti minutami na jiném vstupním turniketu, nebo je pro jinou akci apod.) K dispozici na místě je i řada dalších údajů (počet lidí v areálu, počet průchozích konkrétním turniketem, počet pokusů o neoprávněný průchod,..)
Turniketové stanoviště je jedním z klíčových uzlů systému zamezující neoprávněným osobám přístup do areálu. Turniketový vstup může pracovat nejen s papírovou vstupenkou vybavenou čárkovým kódem ale rovněž s čipovými bezkontaktními kartami ve funkci permanentek a VIP karet.

Kontrolní redukovaný vstup:
toto stanoviště plní obdobné funkce jako předchozí turniketová propust. Je však vybavena pouze kontrolním terminálem, u kterého se předpokládá přítomnost personálu provozovatele, který provádí kontrolu platnosti lístků ručně. Redukovaný vstup je vhodný do míst kde není velký pohyb lidí a kde je upřednostněn fakt, že redukovaný vstup nevyžaduje instalaci turniketu, a tudíž nenarušuje často reprezentativní prostory pro VIP a pod.

SW pro správu permanentek a VIP:
moduly pro správu a distribuci permanentek (univerzálních vstupenek pro celé turnusy akcí). Tyto vstupenky mohou být ve formě papírových permanentek s čárkovým kódem nebo lépe chráněný systém vstupenek s interním čipem (R/O nebo R/W) který je 100% ochranou proti pokusům o falšování apod.

Systém řízení závor pro parkoviště provozovatele:
nedílnou součástí systému jsou i moduly umožňující k řízení vstupů v interiérech areálů doplnit i řízení vnějších parkovišť a to pro konkrétní akce, kdy lze spolu se vstupenkou zakoupit i „parkovací místo“, nebo správa přístupu na parkoviště mimo čas běžných akcí .. pracovníci areálu, stálí hosté, trenéři a nájemci prostor v areálu.

Systém interního řízení vstupů:
do vnitřních neveřejných prostor provozovatele. Tato část systému je již určena pro ochranu služebních prostor v areálu, kam mají přístup jen pracovníci provozovatele. Těm je podle jejich přístupových práv umožněn přístup do kontrolovaných prostor avšak o pohybu lidí je pořízen záznam.

Klíčové možnosti systému ??

Systém umožňuje:

 • Uživatelsky definovat grafický vzhled vstupenky, vložit sponzorská loga a nápisy podle potřeby pro konkrétní akce a provádět vlastní tisk
 • Definovat různé ceny pro vstupenky včetně slev podle místa prodeje nebo podle vnitřních pravidel (rodinné, dětské,..)
 • Definovat rozložení prodávaných míst s grafickou komfortní podporou pro snadnější obsluhu pro každou akci zvlášť zcela nezávisle
 • Organizovat prodej vstupenek s okamžitým tiskem ceny a místa při prodeji vstupenky podle požadavku návštěvníka
 • Organizovat tisk vstupenek pro předprodej nebo pro dávkový prodej u velkých akcí
 • Kontrolu prodeje vstupenek pro jednotlivé pokladny, okamžité uzávěrky a tržební přehledy za období pro jednotlivé akce
 • Provádět na jednom pokladním místě prodej vstupenek na několik nezávislých akcí najednou
 • Vedle standardních lístků pracovat s předplatným (permanentkami) a to buďto klasickými s čárkovým kódem, nebo s bezpečnějšími médii ve formě bezkontaktních karet pro zabezpečení 100% ochrany proti falšování mající navíc vynikající mechanickou odolnost a životnost, takže mohou být použity na cykly pořadů pro několik sezón.
 • Na vstupech do areálu okamžitou kontrolu platnosti vstupních karet (permanentek) nebo papírových jednorázových vstupenek s čárkovým kódem. Odezva je i pro velké systémy okamžitá.
 • Lístky s čárkovým kódem nebo permanentky není nutné nikam vkládat či protahovat štěrbinami. Čtecí zařízení je konfigurováno tak, aby se vstupenka jen podržela ve vyhrazeném prostoru a čtecí zařízení ji dálkově rozpozná a vyhodnotí.
 • Na každém turniketu kontrolní terminál informuje o důvodu proč nebyl návštěvník vpuštěn do areálu s okamžitou indikací, jestli jde o pokus o opakovaný vstup apod.
 • Na vstupních terminálech zobrazit kdykoli informace o tom kolik lidí prošlo turniketem během aktivní akce, kolik jich nebylo vpuštěno, kolik jich prošlo celkem do areálu.
 • Regulovat propustnost na jednotlivých vstupních turniketech
 • Rozhodovat podle definování zón kudy a kdy může držitel vstupenky nebo permanenty vstoupit do prostor areálu.
 • Rozlišovat zvláštní kategorie držitelů médií jako jsou VIP, permanentky pro cyklus akcí, „gold card“ permanentky s univerzální platností apod.
 • Vyhodnocovat po skončení akce počty tržby na pokladnách, efektivitu a výkon jednotlivých pokladních, průchodnost a využití jednotlivých turniketů v čase, vše ve formě tabulek nebo formě přehledových grafů.
 • Systém umožňuje vedle obsluhy kontroly vstupenek ve vnitřních částech sportovních areálů i kontroly parkovišť a externích vstupů podle provozních potřeb

Závěr:

Systém reprezentuje otevřený celek, který dává plné možnosti pro další rozvoj a implementaci nových, doposud neimplementovaných funkcí. Například napojení a on-line prodej vstupenek přes internet, další managerské výstupy systému ve formě statistických nebo grafických výstupů apod. Zajímavou vlastností systému je jeho možnost nasazení v minimální sestavě na jediném PC, které dovolí provozovateli plně převzít pod svou režii přípravu a plánování akcí, tisk vstupenek a jen konečnou kontrolu vstupenek ponechat na personálu.

Jakékoli další doplňkové informace dodáme na našich kontaktních adresách.

Dokument ke stažení ve formátu PDF: vstupenkovy system v_5