Úvodní informace

Korektní evidence pracovní doby je úkol řešený stále větším okruhem
firem. Ruční vedení záznamů do knih, klasické „pícháčkové“ hodiny a
ruční vyplňování pracovních výkazů jsou obvykle neefektivní. Nedávají
objektivní informace pro zpracování docházky v žádoucím rozsahu a značně
zatěžují pracovníky pověřené touto agendou.

Ucelený systém pro evidenci a zpracování docházky firmy IVAR a.s. svou
modulární HW i SW koncepcí nabízí spolehlivé řešení a vysoký komfort.
Současně uspokojí i nejnáročnější speciality vedení agendy vyplývající
ze zákoníku práce.

Blokový model docházkového systému

Blokový model docházkového systému