Skříňkové systémy

Elektronické skříňkové systémy On-Line

Areály sportovních center, bazénů, aquaparků, fitness center, šatny škol. Pro ty jsou určeny elektronické šatní systémy vyvinuté a dodávané firmou IVAR, a.s.. Řešení elektronické kontroly šaten se opírá o dlouholeté zkušenosti firmy v technologii RFID systémů a z praktických realizací provozů šatních systémů pro své klienty.obr10

Elektronické šatní systémy tvoří stavebnici umožňující elektronickou kontrolu jak malých, tak velkých sestav šaten a jsou nabízeny ve technologiích On-Line a Off-Line. Řízení šatních systémů lze doplnit vazbou na další kontrolní systémy a tak ovlivnit jejich chování.

Systémy On-Line kontroly šatních skříněk poskytují podstatně širší možnosti nežli off-line systémy. Z hlediska instalace jsou však náročnější. Pozoruhodné je, že i s ohledem nenáročnější montáž je pořízení On-Line systému kontroly skříněk v konečném pořizovacím nákladu nižší, nežli Off-Line systém.

Funkce elektronického systému šatních skříněk v On-Line provozu:

On-Line systémy elektronické kontroly šatních skříněk nabízí řadu nadstandardních možností a jsou určeny pro nejnáročnější aplikace. Je zvláště vhodný tam, kde jsou skříňky ve výrazně menším počtu, nežli je počet potenciálních uživatelů, jež skříňky sdílejí a kde jsou požadovány speciální funkce.

 • Systém umožňuje centrální kontrolu přidělování skříněk s možností kontroly oprávnění uživatele k užití šatní skříňky
 • Programově lze definovat:
  • přidělení maximálně jednoho čipu k jedné skříňce, více čipů k jedné skříňce
  • přidělit vybranou skupinu skříněk k jednomu čipu
  • právo na užití skříňky pro vybranou skupinu čipů podle času a místa
  • pevné neměnné přiřazení čip = skříňka na delší období (rezervace)
  • kombinace výše uvedených možností
  • vyřazovat a blokovat z provozu skříňky podle potřeby
 • Systém poskytuje veškerou historii o užití skříněk jednotlivými uživateli.
 • Systém monitoruje neoprávněné útoky na skříňku formou tichého poplachu hlášeného do centra.
 • Elektronický systém skříněk lze s výhodou aplikovat jak na nově instalované skříňky, tak na již instalované skříňkové sestavy a to prakticky pro všechny konstrukční provedení. Podle typu skříňky se volí mechanické provedení zámku.obr11
 • Systém lze plně integrovat se standardním přístupovým systémem uživatele a centrálním střediskem provádějící management nad ID kartami (čipy) uživatelů
 • On-Line systém dovoluje centrálně kontrolovat skupiny šatních skříněk a a vstupů do místností rozmístěných v rámci budov organizace provozovatele. K propojení postačuje standardní LAN Ethernet.
 • Systém skříněk může využívat různé standardy ID médií:
  • Mifare 1 KB, 4 KB, DesFire, Mifare Light, I-Code, EM4102, 16593 standard, Felica
  • Vybrané kombinace výše uvedených standardů je-li toto požadováno

HW řešení On-Line systému řízení skříněk

El. řízení skříňky:obr12

 • Jednotlivé skříňky jsou vybaveny malými zámky zajišťující blokaci dvířek skříňky a senzorem pro monitoring stavu otevření/zavření skříňky. Konstrukce je závislá na typu skříňky.
 • Ovládání zámku a senzoru je prováděno el. deskou IOX20 umožňující kontrolu až 20 skříněk. IOX20 je řízen centrálním serverem přes sběrnici RS485 nebo napojení na LAN

Ovládací uživatelský informační terminál:obr13

 • Pro zjištění přiděleného čísla skříňky, otevření skříňky, získání dalších informací je využíván malý informační terminál vybavený čtečkou RFID čipů, dotykovými senzory pro volbu funkcí místo standardních tlačítek a displejem rozmístěný na vhodných místech šaten.
 • El. kapacitní tlačítka terminálu omezující riziko mechanických poruch při frekventovaném využívání.

Řídící centrála:obr14

 • Celý systém řídí centrální server v konfiguraci
  • standardního PC s operačním systémem WIN XP, 4GB RAM, 80GM HDD, DC-ROM a vyšším
  • SW modul WapsEng kontrolujícím systém v reálném čase
  • doplňkového SW vybavení zajišťující vazby na jiné SW systémy
 • Vazba na HW kontrolující skříňky v šatnách je prováděna pomocí komunikační linky RS485, nebo pro větší vzdálenosti prostřednictvím LAN.

Klasické elektronické skříňkové systémy Off-Line

Off-Line autonomní zámky jsou vhodné pro rozsáhlé i menší aplikace. Protože funkční požadavky malých provozovatelů jako jsou sauny, malá fitcentra apod. jsou odlišná od provozních požadavků velkých šatních systémů v aquaparcích a na koupalištích, nabízíme systém šatních zámků ve dvou variantách:

Autonomní elektronický zámek pro malé systémy Hune-Lock:obr16

 • Malý bateriový zámek lze naprogramovat do provozních režimů
  • Pro ovládání zámku trvale (do přeprogramování) určeným čipem (max. 12 čipů) – vhodné pro malé skříňkové systémy kdy každé skříňce je určen jednoznačně ID čip obdobně jako klíč.
  • Režim povolení otevření pomocí osobního čipu + dohledové karty – vhodné pro bezpečnostní skříňky pod dohledem apod.obr17
 • Programování pomocí „master karet“ nevyžaduje zvláštní technologické vybavení, pro instalaci, ani provoz.
 • Pro svou funkci využívá zámek UID kód čipů EM4102 nebo Mifare kompatibilní
 • Zámek je dodáván pro skříňky z materiálu lamino se silnějšími stěnami, HPL i pro plechové skříňky.
 • Součástí může být i tzv. „vyhazovací mechanismus“ zajišťující hladké vysunutí závory a odskočení dvířek skříňky.

Autonomní elektronický zámek pro náročné aplikace:

obr19Inteligentní autonomní skříňkový Off-Line zámek disponuje souborem funkcí, které jej předurčují pro rozsáhlé profesionální aplikace a to především pro sportovní centra nebo šatní skříňky ve školách, kde je nutné sdílení omezeného počtu skříněk velkým množstvím potenciálních uživatelů. Zámek pracuje s R/W ID čipem na který si ukládá provozní informace.

  • Zámek umožňuje uživateli libovolný výběr volné skříňky a její uzamčení osobní kartou (ID čipem)ZP-200 R
  • Jedna karta může podle potřeby použít jednu skříňku, při spec. módu lze obsadit čipem více skříněk.
  • Zámek během operace zavření/otevření ukládá na kartu uživatele:
   • číslo zámku, k němuž byla karta naposledy přidělena
   • číslo ID karty, která zámek v předcházejícím cyklu otevřela
   • status posledního stavu zámku (uzavřen/otevřen)
   • ostav baterie zámku
  • Tyto informace lze na kontrolním terminálu nebo na PC s pomocným SW zpětně vyčíst a využít k diagnostice provozních stavů systému, nebo jako informace pro uživatele ID karty.

obr18

 • Zámek lze otevřít nouzově master kartou.
 • Zámek lze naprogramovat tak, aby se sám uvolnil po definované době
 • Mini konektor zabudovaný v čelním krytu zámku umožňuje nouzové otevření zámku v případě vyčerpání baterií doplňkovým vnějším napájecím zdrojem.
 • Pomocí speciálních „Master karet“ lze snadno diagnostikovat stav baterií, naprogramovat UID kódy master karet, neprogramovat pracovní mód zámku jako takového.
 • Baterie zámku má životnost cca min. 2000 otevření, zámek signalizuje nízkou kapacitu baterií
 • Mechanika zámku využívá pro posuv blokovací závory „lidskou sílu“. Tak je eliminován častý problém kdy motorem poháněná závora zámku nemá sílu překonat třecí síly západky v rámu skříňky a neumožní její otevření. Současně se omezuje spotřeba vlastního systému zámku.ZP-200 KR
 • Zámky využívají ve standardní verzi Mifare média, standard 14443A, Mifare 1kB. Zákaznicky lze upravit pro jiné standardy.
 • Instalace a údržba zámku je velmi jednoduchá, nevyžaduje speciálních nástrojů ani kvalifikaci

 

Skříňkové systémy opět „chytřejší“

obr20Možnosti volby provozovatelů mezi Off-Line autonomními bateriovými zámky a On-line systémy s centrálním řízením rozšiřuje nová koncepce sdružující kladné vlastnosti obou technologií. Současně eliminují nejvíce vytýkané nevýhody. U On-line systémů náročná kabeláž, u Off-Line systémů absence informace o aktuálním stavu obsazení skříněk a problém uvolňování skříněk při odchodu klienta.

EsmartUltraSystem se zámky IZK-100WR IZK-200WR uváděné na trh firmou IVAR a.s. disponují všemi standardními funkcemi Off-Line zámků.

 • Bateriové napájení vyřazuje kabeláž.
 • Malé rozměry, a technické provedení činí instalaci snadnou a rychlou.
 • Díky absenci kabeláže lze velmi snadno rekonfigurovat prostorové dispozice skříněk
 • Jsou vhodné pro všechny typy skříněk bez ohledu na materiál
 • Zámky disponují navíc bezdrátovým komunikačním modulem, umožňující výměnu dat s centrálním serverem přes komunikátor. Topologie je velmi podobná klasickému WIFI access pointu.

K hlavním benefitům tohoto řešení patří funkce:

 • On-line informace o obsazenosti skříněk.
 • Monitoring využívání skříněk jednotlivými klienty
 • Hlášení o neoprávněném pokusu o otevření skříňky
 • Stavy baterií a kompletní audit stavu zámku
 • S možností dálkového otevření zámku v určený čas není nutné „hnát“ klienta od východu u recepce zpět aby si odblokoval skříňku.
 • Spolehlivá funkc e zámku i při výpadku On-line komunikace v režimu Off-Line

obr21Se systémem  EsmartUltraSystem jež vyniká i příznivou pořizovací cenou dovršila firma IVAR a.s. ucelenou nabídku Off-Line a On-line technologií pro obsluhu šatních skříněk a je schopna uspokojit i nejnáročnější klienty.