M3-S Mobilní terminál pro obsluhu parkoviště

Technické možnosti a podpora odbavovacích návštěvnických systémů pro zimní stadiony, haly a sportovní areály, stejně jako menší vstupenkové systémy dodávané IVAR a.s., byly rozšířeny o možnost využití terminálu M3-S pro kontrolu plateb parkovného na plochách, se kterými sportovní areály disponují, a parkovné je vybíráno obslužným personálem. Cílem je zkvalitnit výběr, zjednodušit administraci a také zúžit prostor pro případné úniky financí.

Řešení využívá mobilní terminál M3-S a navazuje na nasazení tohoto terminálu pro kontrolu vstupenek a čipových karet (permanentek) kde M3-S supluje On-line kontrolní systém. Při vhodné konfiguraci terminálu může být využit shodný terminál pro oba účely podle potřeby.

Charakteristika systému:

Aplikace parkoviště využívá technologii bezkontaktních karet RFID standardu Mifare. Obsluha parkoviště vydá řidiči kartu, do které pomocí terminálu uloží údaje o času příjezdu na parkoviště. Při odjezdu terminál vyčte údaje z karty a provede automaticky vyúčtování podle zvoleného tarifu a doby parkování. Výslednou platbu zobrazí velkými písmeny na displeji, což může usnadnit obsluze oznámit konečný účet za parkování i cizincům. Příjem platby obsluha potvrdí.

 

Proces odbavení v platebním systému

Proces odbavení v platebním systému

Kontrolu průběžného stavu hotovosti vyúčtované na terminálech a další servisní operace provádí vedoucí pracovník s příslušnými oprávněními. Po přenosu dat do počítače je možné kontrolovat stav aktuálně vydaných karet, prohlížet časy příjezdů/odjezdů a zpracovávat přehledy provozu za vybrané období ve formě tiskových sestav. Tato část je integrována v SW VAPS. Tak se terminál stává dalším servisním pokladním místem v systému spravujícím provoz areálu.

Stručný popis funkcí:

Systém pracuje s následujícími parametry:

  • účtovací časová jednotka – minuty
  • cenu časové jednotky v Kč/min
  • časové omezení pro jednodenní parkování
  • omezení max. ceny za den
  • cenu za den při vícedenním parkování
  • dobu odložení začátku účtování

Galerie:  [nggallery id=6]

Dokument ke stažení:  Nabidka_PDA_Parkoviste