Elektronické skříňkové systémy Off-Line

Areály sportovních center, bazénů, aquaparků, fitness center, šatny škol. Pro ty jsou určeny elektronické šatní systémy z nabídky IVAR, a.s.. Moderní řešení elektronické kontroly vstupů do šaten a šatních skříněk se opírá o dlouholeté zkušenosti firmy z praktických realizací provozů šatních systémů pro své klienty.

Off-Line autonomní zámky jsou vhodné pro rozsáhlé i drobné aplikace. Protože funkční požadavky menších provozovatelů saun, malých fitcenter nebo wellness jsou odlišná od provozních požadavků velkých šatních systémů v aquaparcích a na koupalištích, nabízíme systém šatních zámků ve dvou variantách:

Autonomní elektronický zámek pro malé systémy:

 • Malý bateriový zámek lze naprogramovat do provozních režimů
  • Pro ovládání zámku trvale (do přeprogramování) určeným čipem (max. 12 čipů), to je vhodné pro malé skříňkové systémy kdy každé skříňce je určen jednoznačně ID čip obdobně jako klíč.
  • režim povolení otevření pomocí osobního čipu + dohledové karty, vhodné pro bezpečnostní skříňky pod dohledem apod.
  • Programování pomocí „master karet“ nevyžaduje zvláštní technologické vybavení, pro instalaci, ani provoz.
  • Pro svou funkci využívá zámek UID kód čipů EM4102 nebo Mifare kompatibilní
  • Zámek je dodáván pro skříňky z materiálu lamino se silnějšími stěnami, HPL i pro plechové skříňky
  • Součástí může být i tzv. „vyhazovací mechanismus“ zajišťující hladké vysunutí závory a odskočení dvířek skříňky.

[nggallery id=2]

Autonomní elektronický zámek pro náročné aplikace:

Inteligentní autonomní skříňkový Off-Line zámek disponuje souborem funkcí, které jej předurčují pro rozsáhlé profesionální aplikace a to především pro sportovní centra nebo šatní skříňky ve školách, kde je nutné sdílení omezeného počtu skříněk velkým množstvím potenciálních uživatelů. Zámek pracuje s R/W ID čipem na který si ukládá provozní informace.

 • Zámek umožňuje uživateli libovolný výběr volné skříňky a její uzamčení osobní kartou (ID čipem)
 • Jedna karta může podle potřeby použít maximálně jednu skříňku, při spec. módu lze obsadit čipem více skříněk.
 • Zámek během operace zavření/otevření ukládá na kartu uživatele
  • číslo zámku, k němuž byla karta naposledy přidělena
  • číslo ID karty, která zámek v předcházejícím cyklu otevřela
  • status posledního stavu zámku (uzavřen/otevřen)
  • stav baterie zámku

Tyto informace lze na kontrolním terminálu nebo na PC s pomocným SW zpětně vyčíst a využít k diagnostice provozních stavů systému, nebo jako informace pro uživatele ID karty.

 • Zámek lze otevřít nouzově master kartou.
 • Mini konektor zabudovaný v čelním krytu zámku umožňuje nouzové otevření zámku v případě vyčerpání baterií doplňkovým vnějším napájecím zdrojem.
 • Pomocí speciálních „Master karet“ lze snadno diagnostikovat stav baterií, naprogramovat UID kódy master karet, neprogramovat pracovní mód zámku jako takového.
 • Baterie zámku má životnost cca min. 2000 otevření, zámek signalizuje nízkou kapacitu baterií
 • Mechanika zámku využívá pro posuv blokovací závory „lidskou sílu“. Tak je eliminován častý problém kdy motorem poháněná závora zámku nemá sílu překonat třecí síly západky v rámu skříňky a neumožní její otevření. Současně se omezuje spotřeba vlastního systému zámku.
 • Zámky využívají ve standardní verzi Mifare média, standard 14443A, Mifare 1kB. Zákaznicky lze upravit pro jiné standardy.
 • Instalace a údržba zámku je velmi jednoduchá, nevyžaduje speciálních nástrojů ani kvalifikaci

[nggallery id=3]

<< DOKUMENT KE STAŽENÍ >>